Libar

Uvod u obrazovanje

Educationem podrazumijeva razvoj sposobnosti, stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika. Obično se dijeli na formalno – u školama i neformalno – izvan škole. Formalno se iz percepcije nastavnika i roditelja doživljava u skladu s gore navedenom definicijom, a za učenike je obaveza koju moraju ispuniti u svijetu odrastanja. Upravo obaveza i dužnost najčešće biva uteg i stvara teškoće koje su vidljive s pozicije različitog gledanja na problem u trokutu nastavnik – roditelj – učenik. S razlogom se postavlja pitanje jesmo li omogućili adekvatno okruženje za učenike koji školu sve manje doživljavaju kao ključnu ustanovu za njihovo sazrijevanje i pripremu za svijet odraslih. Kurikularna reforma je otvorila put prema odgovoru na brojna pitanja koja apostrofiraju svrhovitost, ali će tek vrijeme pokazati koliko je retroaktivni pristup njenoga provođenja bio opravdan. Ipak, nitko ne smije osporiti ideju i namjeru, ali postoji realna opasnost da se ponovi sudbina prethodnih reformi koje su samo dosegnule nivo ostvarivanja forme. Opet i uvijek je najveći dio tereta na nastavnicima, roditeljima i učenicima, između kojih se mora stvoriti klima koja će omogućiti ostvarivanje svih ciljeva u procesu obrazovanja. U suprotnom smo na početku, škola će se u očima učenika ispravno doživljavati u najvećoj mjeri tek kad postanu roditelji, kad se u mislima vrate u vrijeme sretnog školskog života i lijepih uspomena.

Neformalno obrazovanje prema suvremenim istraživanjima o učenju pokazuje da se mnogo kvalitetnije i trajnije uči u neformalnoj atmosferi, odnosno kroz interakciju sudionika. Neformalnim metodama se učenicima pruža iskustveno, kreativno i istraživačko učenje, koje zaokuplja pozornost i materiju čini zanimljivom. Brojni oblici neformalnog obrazovanja osiguravaju aktivnosti s više fleksibilnosti i pristupom životnim situacijama, što omogućava kvalitetniju praktičnu primjenu usvojenih znanja i vještina. Ovakav vid obrazovanja ima startnu prednost u činjenici da je najčešće u kategoriji izbora u kojem je „želi“ ispred „mora“, pa je pristup ozbiljan, a korisnik fokusiran. Rad na projektima, radionice, konferencije, seminari, volonterski rad, centri izvrsnosti, omogućuju praktično stjecanje znanja, vještina i stavova, nisu u kontekstu formalnog učenja i imaju temelj u načelu dobrovoljnosti, što podrazumijeva da nisu vezani za formalnu valorizaciju.

Upravo kurikularna reforma preko platforme – Škola za život proklamira glavninu komponenti apostrofiranih kroz kategoriju neformalnog obrazovanja. Cilj je u perspektivi kroz formalno obrazovanje postići učinak neformalnog obrazovanja. Odgovornost za prihvaćanje i provedbu reforme je na svim dionicima u procesu, jer jedino s kvalitetnim pristupom i povjerenjem možemo osigurati obrazovni standard koji želimo za nove generacije.

Robert Donis

Napiši komentar

Pratite nas

Ne budite sramežljivi, javite se. Volimo upoznavati zanimljive ljude i sklapati nova prijateljstva.