Libar

Smjernice za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u školskoj godini 2020./2021.

 1. Školske razine natjecanja održavanju se u matičnim školama učenica i učenika koji su prijavljeni za pojedino natjecanje/smotru. Način provedbe školske razine natjecanja provest će se prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje najkasnije do 29. siječnja 2021. godine.
 2. Županijska natjecanja održavanju se u školama koje su domaćini.
  Način provedbe županijske razine natjecanja provest će se prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje prije početka županijske razine natjecanja/smotre.
 3. Natjecanja za Sisačko-moslavačku županiju
  Natjecanja učenika Sisačko-moslavačke županije, čije škole imaju dozvolu za rad, natjecanju će pristupiti kako je opisano pod točkom 1. Učenici koji će nastavu pohađati u nekoj od škola u ili izvan Sisačko-moslavačke županije, natjecanju će pristupiti u školi u kojoj pohađaju nastavu. Učenici koji ne mogu pristupiti natjecanju na jedan od dva prethodno navedena načina, a koji su u školskoj godini 2019./2020. ostvarili zapaženi rezultat na županijskoj ili državnoj razini natjecanja, bit će izravno pozvani od županijskog povjerenstva Sisačko-moslavačke županije na županijsku razinu natjecanja.
 4. Učenici u samoizolaciji/izolaciji
  Svim učenicima kojima je na dan pojedinog natjecanja izrečena mjera samoizolacije/izolacije imaju pravo sudjelovati na natjecanju u online okruženju. U navedenom slučaju, učenicima se na službeni mail ime.prezime@skole.hr dostavlja ispit, učenici moraju biti nadgledani putem kamere od strane člana povjerenstva, nakon završetka pisanja učenik sken ispita dostavlja povjerenstvu na službenu adresu s koje je učeniku poslan ispit. Ukoliko se ispit provodi u nekoj od platforma navedenih pod točkom 5., učenika se također mora nadgledati putem kamere od strane člana povjerenstva.
 5. Korištenje online alata/platformi za vrijeme natjecanja/smotri
  Prilikom online provedbe natjecanja potrebno je koristiti platforme za čije prijavljivanje učenici koriste službene adrese ime.prezime@skole.hr ,kao što su MoD, Mooc, Loomen te alate iz Office 365 za škole, kao i Zoom koji za škole nema vremenskog ograničenja.
 6. Školska povjerenstva
  U školskim povjerenstvima koja imenuje ravnatelj škole može biti učitelj/nastavnik predmeta u kojemu se učenici natječu, s tim da imenovani učitelj/nastavnik nije mentor učeniku. U školama gdje je jedan ili dva učitelja/nastavnika predmeta (koji su ujedno i mentori učenicima) ravnatelj škole može imenovati i njih u povjerenstvo kao člana s tim da predsjednik povjerenstva bude treća osoba.
 7. Upute za provedbu pojedinog natjecanja/smotre
  Državno povjerenstvo svakoga pojedinog natjecanja/smotre dostavit će na vrijeme školama, županijskim povjerenstvima, detaljni opis tijeka provedbe natjecanja, njihove specifičnosti i upute zajedno sa zadacima.

Napiši komentar

Pratite nas

Ne budite sramežljivi, javite se. Volimo upoznavati zanimljive ljude i sklapati nova prijateljstva.