Libar

TZK i školske dvorane

Tjelesna i zdravstvena kultura je nastavni predmet koji se provodi u cijeloj vertikali odgojno-obrazovnog sustava naše države. Temelj se stvara kroz usvajanje teorijskih i motoričkih znanja, vještina i navika koje doprinose stvaranju pozitivnog stava prema vježbanju, zdravlju i zdravom načinu života. Podupire skladan rast i razvoj cijelog organizma, doprinosi većim radnim sposobnostima, uspjehu u učenju, te osobnom i socijalnom razvoju … Kurikulum opisuje nastavni predmet TZK-a.

Još u ranoj dobi svako dijete se raduje predmetu koji mu omogućava igru i slobodu, i u najvećoj mjeri podsjeća na razigrani vrtićki period. Često na upit koji ti je najdraži predmet učenici razredne nastave odgovaraju: Tjelesni! Dok je za učenike TZK radost, druženje i opuštanje, za učitelje i nastavnike ima višestruku važnost uz postavljene ciljeve. Vježbanjem se smanjuje agresivnost i doprinosi razvoju odlučnosti, upornosti i ostalih pozitivnih osobina učenika. Akcent se daje na motorička znanja i vještine, razvijaju se navike koje potiču solidarnost, osjećaj odgovornosti, razvijanje moralnih vrijednosti – samopoštivanje i tolerancija. Ako koncept sagledamo šire, TZK uvelike doprinosi razvoju nacionalnog identiteta i očuvanju lokalne tradicijske kulture. Ipak, razina svijesti o potrebi konzumiranja TZK-a kod učenika pada s prelaskom iz osnovne škole u srednju školu. Razloga je nekoliko, jedan je vezan za moderne društvene tokove koji su učenike vezali za računalo i virtualnu komunikaciju, pa se nerado odlučuju na konzimaciju nastave, a drugi su nedostatni uvjeti u kojima se nastava TZK-a odvija. Naime, veliki broj srednjih škola nema školsku dvoranu, pa se nastava odvija u dislociranim dvoranama u suprotnoj smjeni ili na otvorenim gradskim terenima, plažama, parkovima … Ne želimo umanjiti važnost nastave TZK-a u prirodi, ali veći dio godine ne postoje uvjeti za njeno održavanje zbog vremenskih prilika, pa je na sceni improvizacija kojom se ne mogu ostvariti zadani planovi i programi.

Cilj nastave TZK-a je primarno poboljšanje tjelesne spremnosti, podizanje kvalitete svakodnevnog života, te očuvanje i unapređenje zdravlja. Učenje i poučavanje u sportskim dvoranama i na otvorenim terenima je poticajno i motivirajuće, zahtijeva puni angažman, trud i ustrajnost. Nažalost, u 21. stoljeću muku mučimo s nepostojanjem adekvatnih uvjeta, primjera je jako puno, a možda je najbolji iz 3. gimnazije, Split koja spada u red najkvalitetnijih odgojno-obrazovnih institucija a koja nema školsku dvoranu. Uspjesi učenika su vidljivi na svim razinama, s obzirom na uvjete rada dobri su i u segmentu TZK-a, ponajviše zbog snalažljivosti i angažmana profesora. Ne sumnjamo da bi dosegli još veću razinu izvrsnosti kad bi se prevladao smjenski rad i izgradila školska dvorana za nastavu TZK-a i djelovanje školskih sportskih klubova.

Država, županije, gradovi i općine se trebaju strateški pozicionirati u segmentu stvaranja uvjeta za rad kroz kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove u kojima je izgradnja novih multifunkcionalnih dvorana preduvjet razvoja. Naime, nastava TZK-a u adekvatnim uvjetima učeniku omogućava zadovoljavanje širokog spektra interesa, prepoznavanje i afirmiranje njegova identiteta, sposobnosti i talenta. Trebamo težiti povećanju broja sati TZK-a, podršci i dodatnoj edukaciji učitelja i nastavnika, unapređenjem platforme školskih sportskih klubova i pozicioniranjem na viši nivo vezivanjem za klubove nositelje kvalitete koji rade na temelju razvojne strategije. TZK ima obvezu biti jedan od temelja zdravlja cijele populacije kao bitan čimbenik pri stvaranju cjelovite osobnosti, zdravog i zadovoljnog učenika.

Naš posao nije vidjeti što se nazire u daljini, nego što je jasno pred nama!

Robert Donis

Napiši komentar

Pratite nas

Ne budite sramežljivi, javite se. Volimo upoznavati zanimljive ljude i sklapati nova prijateljstva.