Libar

Stilovi nastave

Škola je odgojno-obrazovna ustanova. No, jesu li odgojni i obrazovni element jednako zastupljeni? Društvo, a i nastavnici, uglavnom se orijentiraju na znanja koja nastava treba pružiti učenicima kako bi ih uspješno pripremila za budući posao ili nastavak obrazovanja. Što je s odgojnim aspektom? Mnogi će reći da je to teško ukomponirati u nastavu i teško mjeriti. Upravo u tome se očitava tendencija suvremenog društva da se sve kvantificira, odnosno izrazi brojkama. Česta je primjedba i da se uz mnoštvo obrazovnih sadržaja nema vremena za one odgojne. Međutim, zaboravlja se da odgoj nije eksplicitan, nastavnici odgojno djeluju na učenike i kada poučavaju, kroz svoj odnos prema radu, prema učenicima, razrednoj atmosferi koju stvaraju, pravilima koja postavljaju i (ne)pridržavanjem istih. S obzirom na sve navedeno, razlikujemo četiri stila nastave.

Autokratska nastava

U takvoj nastavi nastavnik ima tradicionalnu ulogu održavatelja reda, rada i discipline. Stvara atmosferu straha, koji povezuje s poštovanjem. U radu s učenicima prakticira frontalnu nastavu, u kojoj on stoji na pročelju učionice i učenicima prenosi svoja znanja, a na njima je da slušaju i „upijaju“ nastavnikove riječi. Ne pokazuje osjećaje prema učenicima, a u akademskom smislu je vrlo strog i zahtijevan te usmjeren na visoka školska postignuća.

Demokratska nastava

U demokratskoj nastavi dominira dijaloška metoda ili metoda razgovora, u kojoj nastavnik i učenici razgovaraju o nastavnoj temi i razmjenjuju znanja i mišljenja. Učenici su u takvoj nastavi aktivni sudionici, koje se potiče na kritičko promišljanje i postavljanje pitanja. Akademski zahtjevi su primjereni ili nešto iznad sposobnosti učenika, što pozitivno utječe na njihovu motivaciju za učenje. Nastavnik objašnjava svoje odluke i izražava mišljenje te je prijateljski usmjeren na učenike. Kombinira suradničke i natjecateljske odnose s ciljem poticanja samopouzdanja i samopoštovanja učenika. Socijalnu moć postupno prenosi na učenike tako da oni donose odluke o svom učenju, a uz slobodu preuzimaju i odgovornost.

Emocionalno usmjerena nastava

Nastavnik između obrazovnih sadržaja i potreba učenika bira učenike. Usmjeren je na potrebe učenika, posebno emocionalne potrebe jer polazi od stava da je za uspješno učenje potrebna pozitivna socio-emocionalna klima. Nastavnik je popustljiv kada treba, ali ne zanemaruje školska postignuća učenika. Brine o svim problemima učenika te potiče suradničke, a ne natjecateljske odnose. Učenici su u takvoj nastavi povezani i brinu jedni o drugima te vole ići u školu.

Laissez-faire nastava

Ili u slobodnom prijevodu „pusti me stat’“ tip nastave. Nastava u kojoj je nastavnik usmjeren na sebe i svoje probleme te ga ne zanima previše što se događa s učenicima. Nastavnik je pasivan i prepušta inicijativu i odgovornost učenicima. Ne uvodi nove metode rada, a u ocjenjivanju je nerijetko popustljiv jer mu je glavni cilj završiti nastavnu godinu bez sukoba. Učenici takvog nastavnika ne doživljavaju te često nameću svoja pravila i snižavaju akademske kriterije.

Kada promišljate o svojim školskim danima vjerojatno pronalazite primjere za svaki od navedenih stilova. Moje iskustvo je takvo da su stariji nastavnici uglavnom pripadali autokratskom stilu, oni za koje sam imala osjećaj da su ne svojom voljom već spletom okolnosti postali nastavnici laissez-faire stilu, dok za ostala dva nije bilo nekih pravila, ali imam sreću da su bili u većini. Iz opisanih stilova možete zaključiti da su obrazovni i odgojni element isprepleteni, samo što se onaj odgojni često ostavlja po strani jer nije izričit poput obrazovnog. Ipak, to ne znači da je odgojni aspekt manje bitan; dok obrazovni daje znanja, odgojni utječe na ponašanje i djelovanje učenika u sadašnjosti i budućnosti. U kontekstu tog odgojnog djelovanja mislim da je iznimno bitno da svi nastavnici (sadašnji i budući) imaju na umu misao Adalberta Stiftera: „Nastava je mnogo lakša nego odgoj. Za nastavu se mora samo nešto znati. Za odgoj se mora nešto biti.“

Nikolina Jakšić

Napiši komentar

Pratite nas

Ne budite sramežljivi, javite se. Volimo upoznavati zanimljive ljude i sklapati nova prijateljstva.