Libar

Međunarodni praznik rada

Međunarodni praznik rada obilježava se u spomen na velike radničke prosvjede održane u Chicagu dana 1. svibnja 1886. godine. U Chicagu je prosvjedovalo oko 40.000 radnika ističući zahtjeve simbolizirane u 3 osmice: 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja. Policija je intervenirala oružjem i ubila šest, a ranila oko 50 radnika. Mnogo je prosvjednika uhićeno, a vođe štrajka izvedeni su pred sud. Petero ih je osuđeno na smrt, a trojica na dugogodišnju robiju.

Radnički sloj je u društvu postao brojniji u 19. stoljeću, koje je bilo obilježeno bezdušnim iskorištavanjem radnika. Niske nadnice i višesatni dnevni rad od 12 do 18 sati za odrasle i djecu, iscrpljivao je sve skupine radnika koji su u svim zemljama razvijenog kapitalizma štrajkovima zahtijevali dostojnije uvjete rada i života – bolju zdravstvenu i socijalnu skrb, veće plaće i smanjeno radno vrijeme. Štrajkaški pokreti doživjeli su najveći zamah u SAD-u, a vrlo brzo su se počeli širiti po razvijenim državama u Europi.

U slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj prema Zakonu o blag­danima, spomendanima i neradnim danima izglasovanom u Saboru u travnju 1996. godine, službeni naziv radničkog praznika bio je Blagdan rada. U navedenoj formi se obilježavao do 2. studenoga 2001. godine, kada je izmjenama i dopunama spomenutoga zakona službeni naziv postao Praznik rada. Tako je 1. svibnja neradni praznik u Hrvatskoj, uz navedene nazive raširen je naziv 1. maj posebno kod starije populacije koja je većinu životnog vijeka provela u jugoslavenskom razdoblju. Praznik se jednako zdušno obilježavao u kapitalističkom i socijalističkom svijetu i do danas je zadržao poziciju međunarodnog praznika koji se obilježava posebnim svečanostima na kojima radnici uz proslavu proklamiraju borbu za svoja prava.

Svim građankama i građanima uredništvo portala Libar želi sretan Praznik rada.

Napiši komentar

Pratite nas

Ne budite sramežljivi, javite se. Volimo upoznavati zanimljive ljude i sklapati nova prijateljstva.