Libar

Svjetski dan kulturne raznolikosti

Ovaj nam dan daje priliku proširiti spoznaje o vrijednosti kulturnih različitosti i potiče nas na život u duhu mira , dijaloga i otvorenosti. Glavna skupština UNESCO-a je 2001. godine usvojila Opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti čiji je cilj pomoći državama da stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije. To je prava snaga razvoja temeljenog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvaćanju.  Kultura je proces kojim čovjek postaje sve ono za što je stvoren da može postati. Ona predstavlja polaznu točku za suživot i uključenje svih ljudi te je osnova za život u međukulturnom svijetu. Njezino poštivanje ujedno je i poštivanje ljudskih prava.

Napiši komentar

Pratite nas

Ne budite sramežljivi, javite se. Volimo upoznavati zanimljive ljude i sklapati nova prijateljstva.