Libar

Ljeto i (maturalna) putovanja

Polagano odmiče i drugo ljeto obilježeno posebnim okolnostima, a samim time i manje sebi svojstveno jer gubi svoju osnovnu karakteristiku – bezbrižnost. Ni kupanje u moru više nije tako bezazleno, izbjegavaju se gužve i kasnonoćni boravci na plažama, što utječe na sve, a osobito na djecu kojoj više ni ono ne predstavlja odmak od katkada stresne svakodnevice pretrpane školskim i izvanškolskim aktivnostima. Ono što i ljeti povezuje učenike i nastavnike jesu zajednički izleti i maturalna putovanja, koji su višestruko korisni i bitni iz odgojnih, ali i obrazovnih razloga.

Osnovno polazište moderne škole, one koja osposobljava i priprema učenike za stvarni život, jest da atmosfera u kojoj se uči treba biti poticajna, a to među ostalim podrazumijeva opuštenost i pozitivan stav prema samome procesu, pa i prema poteškoćama koje on potencijalno sa sobom nosi. Takva atmosfera budi učenikovu unutarnju motivaciju za učenjem, a dobro je poznato da je upravo ona najplodnije tlo za stjecanje novih spoznaja. Na izletima i na maturalnim putovanjima učenici su opušteni, zainteresirani i uključena su im sva osjetila. Sama činjenica da se nalaze izvan učionice, na novome i privlačnome terenu, a i dalje u poznatome društvu omogućava im da uče ne osjećajući pritisak i odbojnost koju katkada vezuju za sam proces učenja. Ranije spomenuta uključenost svih osjetila omogućava iskustveno učenje, što znači lakše i dugotrajnije pamćenje podataka. Primjerice, ako je riječ o putovanju u Istru, učenici će na terenu puno lakše osvježiti u učionici stečena znanja o tamošnjem dijalektu negoli samim pokušajem prisjećanja lekcije, ma kako ona bila prilagođena reformi.

Budući da je putovanja u inozemstvo sada teže i rizičnije planirati i organizirati, lijepo je što učenici imaju priliku prvo dobro upoznati ljepotu vlastite zemlje i bogatstvo njezine raznolikosti jer je puno lakše cijeniti i procijeniti tuđe nakon što dobro upoznaš sebe i „svoje“. Znamo da sve nas, neovisno o dobi, putovanja oplemenjuju, šire nam vidike i čine nas tolerantnijima. Mnoga djeca iz raznih razloga nemaju priliku putovati s obiteljima pa je od neprocjenjive važnosti da škola svima pruži jednaku šansu na tome važnom putu prema samoostvarenju i razvoju socijalnih vještina.

Stela Alfirević

Napiši komentar

Pratite nas

Ne budite sramežljivi, javite se. Volimo upoznavati zanimljive ljude i sklapati nova prijateljstva.